Historia

DMA Lidköping AB startades 2004 av några kollegor vilka alla hade en gedigen yrkeserfarenhet efter att under många år arbetat med framtagning av idéer och lösningar till svensk industri med verksamheter inom tillverknings-, fordons-, montage- samt livsmedelssektorn, både som konstruktörer och projektledare med totalansvar för installation av utrustningar.

2014 fusionerades LIDmaskin AB in i DMA Lidköping AB och ingår numera i DMA Lidköping AB.